การชำระเงิน Payment

กรุณาโทร.0898504351 , Line หรือ e-mail เพื่อตรวจสอบสินค้า การขนส่ง ก่อนสั่งจองและชำระเงินทุกครั้ง

แล้วดำเนินการสั่งจองตามขั้นตอนดังนี้

1.ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการ และดูรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน

2.เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า เพิ่มจำนวนหรือลดได้ตามที่ต้องการ

3.เลือกซื้อสินค้าชนิดอื่น คลิ้ก "ซื้อของต่อ" 

4.เมื่อเลือกซื้อสินค้าอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ ดำเนินการชำระเงิน ให้ คลิ้ก ช่อง "ดำเนินการชำระเงิน"

5.ดำเนินการเข้าระบบสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า หรือ กด"กดสั่งซื้อโดยไม่เป็นสมาชิก"

6.ดำเนินการลงข้อมูลลูกค้าในช่องข้อมูลลูกค้าและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

7.เลือกวิธีชำระเงิน

8.เลือกวิธีการ"จัดส่งสินค้า"

9.ตรวจสอบความถูกต้องในช่อง "สรุปรายการสั่งซื้อ" กด "ยอมรับและตกลงเงื่อนไข" และกด"ยืนยันการสั่งซื้อ" ต่อไป

10.สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ใช้สกุลเงินท้องถิ่นหรือดอลล่าสหรัฐ ระบบการแปลงสกุลเงินจากเงินบาทเป็นสกุลเงินประเทศผู้ออกบัตร

หมายเหตุ ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง

 

Please call (+66)898504351, Line or E-mail to check the product, transportation before ordering and pay every time.

Then proceed to order as follows

 1. Find the product you want. And see product details clearly

2. Select products in the shopping cart. Increase the number or reduce as needed

3. Shopping other, click "Continue Shopping"

4. When buying other products successfully,click the "Proceed to Checkout".

5. proceed to "Login&Checkout" to purchase items or non-members press " Guest Checkout."

6. Complete the customer information in the "Customer detail" box and "Address of delivery" box.

7. Choose payment method in "Payment"box.

8. Select "shipping" method.

9. Validation in the "Order confirmation"box. Press accept "I've read and agree to terms& conditions" and press " Order now" below.

10.For credit card holders to use local currency or US dollars. The currency of Thai baht denominated domestic issuers.


Note. The price excludes shipping.


ดอกไม้เมืองหนาวจากประเทศจีน

Powered by MakeWebEasy.com